WEBBOFFERT

Använd vårt offertverktyg för att få en offert och kostnadsförslag på isolering av din fastighet.

GÖR OFFERTFÖRFRÅGAN
Ladda ner broschyrer
Broschyr Knauf isoleringBroschyr iCell isolering
Woodfibre lösullsisolering

Woodfibre läggs direkt på spån.

Skarvlös isolering med Woodfibre.

Plan sprutning med Woodfibre.

WOODFIBRE TRÄFIBERISOLERING

Träfiberisolering med granfiber som är ett organsikt material fungerar ypperligt som tilläggsisolering i hus med sågspån, kutterspån eller andra organiska material. Träfiberisolering är en ekologisk produkt som består av svensk gran och tillverkas i Åmmmeberg i södra Närke. Tillverkningsprocessen behåller granfibernas form och dess röthämmande egenskaper. Inga kemikalier utöver de brandhämmande är tillsatta.

  Träfiberisoleringens egenskaper och fördelar:

  • Effektiv värmeisolering
  • Ljuddämpande
  • Brandhämmande
  • Tillverkat av ren granfiber
  • Råmaterialet är svensk gran
  • Typgodkänd
  • Uppfyller boverkets normer

NYBYGGNATION

Woodfibre träfiberisolering används med fördel vid nybyggnation. Vinden isoleras med ett 50 cm tjockt lager isolering. Golven fylls med lösull mellan bjälkarna innan golvet läggs. Väggarna fylls med lösull innan väggbeklädnader sätts på plats.

TILLÄGGSISOLERING

Få ett varmare och energisnålare hem!
Att tilläggsisolera är en bra affär. En välsisolerad vind ger dig varmare golv. Med tilläggsisolerad vind behåller du värmen från radiatorerna i din bostad. Du får en dragfri miljö och en lägre energikostnad. Den befintliga isoleringen kan i de flesta fall ligga kvar.

Tilläggsisolera golven utan att bryta upp dem

Det finns även lösingar för att tilläggsisolera i träbjäklaget om den “gamla isoleringen har sjunkit ihop”. Man behöver inte bryta upp golven. Isoleringen sprutas in utifrån och fyller mellan bjälkarna ovanpå den gamla isoleringen. 

SPRUTNING OCH INSTALLATION

Den brandskyddade lösullen sprutas på plats med speciell utrustning. Till skillnad mot isoleringsskivor letar sig lösullen in i hörn, tätar kring el-dosor och når alla hålrum i väggar och bjälklag. All isolering med träfiberisolering bör utföras av fackman. Det finns ett antal entreprenörer som är certifierade för lösullssprutning och som är väl insatta i dagens byggnorm.

TEKNISK DATA FÖR TRÄFIBERISOLERING

Material:
Ren granträfiber

Mögel:

Mögelresistent

Brand:

Brandhämmande
medel tillsatt

Förpackning: 

Komprimerat i säck ca 17 kg

Isoleringsförmåga:

= 0,039-0,042

Typgodkännande: 

Bevis 0265 i klass 42
för öppna vindbjälklag.

Typgodkännande:

Bevis 0266 i klass
39 för slutna konstruktioner.

WEBBOFFERT

Använd vårt formulär för webboffert på installation och lösullsisolering med träfiberisolering så kontaktar vi dig.

© Copyright 2024