WEBBOFFERT

Använd vårt offertverktyg för att få en offert och kostnadsförslag på isolering av din fastighet.

GÖR OFFERTFÖRFRÅGAN
Ladda ner broschyrer
Broschyr Knauf isoleringBroschyr iCell isolering
Glasullsisolering på vind

LÖSULLSISOLERING GLASULL - KNAUF INSULATION

All värme som tillförs ett hus försvinner ut genom klimatskalet, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, om det är kallare ute än inne. Räknat per ytenhet är fönster och tak de mest ”läckande” delarna av ett hus.

I genomsnitt försvinner 15% av värmen genom taket och 35% genom fönstren. Resten av värmen går ut genom väggar, golv, ventilationsluften samt som spillvärme med avloppsvatten.

Ett bra klimatskal förutsätter en effektiv ventilation för inomhusluften inte skall bli fuktig och ohälsosam.

Höj värdet på din bostad med lösullsisolering.

LÄGRE UPPVÄRMNINGSKOSTNAD

Låg uppvärmningskostnad ger ett högt marknadsvärde. Värdet på ditt hus påverkas av dess energiförbrukning.

Vid tilläggsisolering med Knauf Insulation Supafil Frame lösullsisolering får du ett dokument på en energisparande åtgärd som kan användas i en framtida energideklaration.

Utöver detta får du en besparing i uppvärmningskostnaden från dag ett.

“Om man ökar isoleringen på ett vindsbjälklag från 20 cm till 50 cm kan man minska värmeförlusterna genom taket med två tredjedelar“, eller omkring 2000 – 2500 kWh per år. Låg total investeringskostnad.

paketerad glasull i lastbil

KNAUF INSULATION SUPAFIL FRAME

Att lösullsisola med Knauf Insulation Supafil Frame  är ett kostnadseffektivt sätt att isolera, oberoende om det är frågan om nybyggnation eller tilläggsisolering av befintlig byggnad.

Med lösull finns inget behov av förvaring av isoleringen på arbetsplatsen, det blir inget spill eller svinn vid installeringen.

Lösullsentrepenören har med sig materialet i sin bil, han blåser in exakt rätt mängd i utrymmet och tar med sig det materialet som blir över.

Samtidigt som lösullsentrepenören installerar isoleringen frigörs de hantverkare som i vanliga fall hade arbetat med att isolera till andra uppgifter.

WEBBOFFERT

Använd vårt formulär för webboffert på installation och lösullsisolering med glasull så kontaktar vi dig.

© Copyright 2024