Vi använder oss av i huvudsak tre olika isoleringstyper. Alla har utmärkta isolerings egenskaper och kan användas på i stort sett alla konstruktioner. Kortfattad information nedan. Klicka nedan om du vill läsa mer om respektive material.

© Copyright 2024