WEBBOFFERT

Använd vårt offertverktyg för att få en offert och kostnadsförslag på isolering av din fastighet.

GÖR OFFERTFÖRFRÅGAN
Ladda ner broschyrer
Broschyr Knauf isoleringBroschyr iCell isolering
Lösullsisolering av vind med cellulosaisolering
Lösullsisolering av vägg
Lösullsisolering av snedtak

CELLULOSAISOLERING iCELL

Ett materials isoleringsförmåga beror på tre faktorer, lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Cellulosaisolering med sin högre densitet i kombination med hög tröghet isolerar cirka 25-30% bättre i jämförelse med mineralull.

Den höga densiteten innebär också god ljudisolerande funktion. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg/m3 i väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet.

Cellulosaisolering är samtidigt poröst och innehåller stora mängder luft samt har ett slutet porsystem där inre luftrörelser undviks på grund av temperaturskillnader.

Cellulosa har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet en ytterst låg inre konvektion.

Genom att isolera med cellulosalösull går det att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper.

Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av materialsystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

Installation av lösullsisolering med cellulosafiber

INSTALLATIONSPROCESSER - SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vid installation är behovet oftast två personer, en ”bagger” och en installatör. Material och blåsmaskin levereras till arbetsplatsen med lastbil. Baggern har sin arbetsplats på lastbilen, och öppnar cellulosaförpackningar samt tömmer innehållet i tråget på blåsmaskinen.

Från blåsmaskinen transporteras materialet via lufttransport (pneumatik) genom en installationsslang till installatören som ansvarar för att avtalad konstruktion blir korrekt isolerad i enlighet med gällande anvisningar.

Installatören kan skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm och densiteten på materialet varierar beroende på användningsområde.

Installatören försäkrar sig visuellt om att isoleringsskikten skapas utan skarvar, då materialet transporteras via lufttryck och tillhörande installationsslang. Materialet används med fördel i både gamla och nya konstruktioner.

Installationstekniken av cellulosalösull har fördelar både för installatörer och byggföretag. Inget spill förekommer då endast exakt materialmängd för respektive konstruktion installeras.

Med tekniken kan alla byggnadsdelar enkelt fyllas från markplan. Arbetsprocesserna sparar tid och ger upphov till tidsvinster avseende genomförandet av byggprojektet.

Utöver detta förenklas logistiken då materialet inte transporteras runt själva arbetsplatsen.

GARANTIER

Lösullsisolering säljs ofta som kompletta installationer där arbetsutförandet sker av certifierade företag vilket innebär att garanti kan lämnas på gjorda uppdrag.

Garanti för leveranssäkerhet är också ytterst viktigt för oss på iCell, speciellt sett till historiska aspekter.

Sedan mitten av 90-talet har det visat sig att tillgången på returtidningar i Europa har minskat under korta perioder (1-3 månader). Tillverkare av cellulosalösull har då drabbats med produktionsproblem som följd.

Sverige till skillnad från resten av Europa har haft en stabil insamling av returpapper under åren. Sverige är ett pålitligt land för tillgång på returpapper som råmaterial.

WEBBOFFERT

Använd vårt formulär för webboffert på installation och lösullsisolering med cellulosa så kontaktar vi dig.

© Copyright 2024