Tillbaka till startsidan Läs mer om våra tjänster Kontakta oss Weboffert, fyll i ett enkelt formulär med information om ditt hus
 
NAVIGERING: Start / material / cellulosa
 
Logga in här
Om BS Isolering AB
Kontaktinformation
E-posta oss

Skriv gärna i vår nya Gästbok
Få snabb Weboffert

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spara pengar på att tilläggsisolera din vind
Spara energi
och pengar


Före tilläggsisolering

Bostad 130 m² i Mellansverige
med 150 mm sågspån på vinden
U-värde 0,51 W/m² °C

Efter tilläggsisolering
Med 350 mm iCell Lösull,
nytt U-värde 0,10 W/m² °C

Besparing ca
5700 kWh/år

Lösul skyddar moot såväl kyla som värme
"Lösull gör din fastighet
varmare
på vintern och
svalare
på sommaren.
"

Miljövänliga material
Vi använder
Miljövänliga Material
 
BS Isolering AB
Vi har hela 20 års erfarenhet av lösullsisolering
iCell Glasull
iCell cellulosa lösull

Ett materials isoleringsförmåga beror på tre faktorer, lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Cellulosaisolering med sin högre densitet i kombination med hög tröghet isolerar cirka 25-30% bättre i jämförelse med mineralull.


Tillbaka ett steg

Den höga densiteten innebär också god ljudisolerande funktion. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg/m3 i väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet.
Cellulosaisolering är samtidigt poröst och innehåller stora mängder luft samt har ett slutet porsystem där inre luftrörelser undviks på grund av temperaturskillnader. Cellulosa har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet en ytterst låg inre konvektion.
Genom att isolera med cellulosalösull går det att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av materialsystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.


Installationsprocesser -
så här går det till

Vid installation är behovet oftast två personer, en ”bagger” och en installatör. Material och blåsmaskin levereras till arbetsplatsen med lastbil. Baggern har sin arbetsplats på lastbilen, och öppnar cellulosaförpackningar samt tömmer innehållet i tråget på blåsmaskinen.

Från blåsmaskinen transporteras materialet via lufttransport (pneumatik) genom en installationsslang till installatören som ansvarar för att avtalad konstruktion blir korrekt isolerad i enlighet med gällande anvisningar. Installatören kan skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm och densiteten på materialet varierar beroende på användningsområde.

Installatören försäkrar sig visuellt om att isoleringsskikten skapas utan skarvar, då materialet transporteras via lufttryck och tillhörande installationsslang. Materialet används med fördel i både gamla och nya konstruktioner.

Installationstekniken av cellulosalösull har fördelar både för installatörer och byggföretag. Inget spill förekommer då endast exakt materialmängd för respektive konstruktion installeras. Med tekniken kan alla byggnadsdelar enkelt fyllas från markplan. Arbetsprocesserna sparar tid och ger upphov till tidsvinster avseende genomförandet av byggprojektet. Utöver detta förenklas logistiken då materialet inte transporteras runt själva arbetsplatsen.

Garantier
Lösullsisolering säljs ofta som kompletta installationer där arbetsutförandet sker av certifierade företag vilket innebär att garanti kan lämnas på gjorda uppdrag. Garanti för leveranssäkerhet är också ytterst viktigt för oss på iCell, speciellt sett till historiska aspekter.
Sedan mitten av 90-talet har det visat sig att tillgången på returtidningar i Europa har minskat under korta perioder (1-3 månader). Tillverkare av cellulosalösull har då drabbats med produktionsproblem som följd. Sverige till skillnad från resten av Europa har haft en stabil insamling av returpapper under åren. Sverige är ett pålitligt land för tillgång på returpapper som råmaterial


Läs mer i nedan broschyrer (klicka)

Läs mer om iCell på infobladet iCell blad 2 Byggvarudeklaration iCell
iCell -blad
iCell -blad 2
Byggvaru-
deklaration

Läs mer på leverantörens hemsida (klicka)Information
Weboffert Du kan få en snabb weboffert genom att fylla i vårt enkla formulär så svarar vi med pris.
iCell-KvalitetPlan sprutning med iCell
Plan sprutning med iCell


Isolering av vägg
Sprutning av väggar med iCell


Undersprutning med iCell
Undersprutning med iCell


Våra leverantörer av isoleringsmaterial. Direktlänkar till respektive material.
Knauf Insulation
iCell Glasull
 
 
© BS Isolering AB | Produktion Tomas Granqvist